HABER PORT

Güncel ve Son Dakika Haber Portalı

Tezsiz Yüksek Lisans Nedir

Yüksek Lisans programları tezli ve tezsiz olarak 2’ye ayrılırlar. Akademik bir kariyer elde etmeyi hedefleyen adaylar tezli yüksek lisans programlarına yönelirken, iş hayatına daha iyi şartlarda atılmak isteyen adaylar tezsiz yüksek lisans programlarına yönelir. Tabii ki daha etkin bir başarı elde etmek için akademik kariyer düşünülmediği halde tezli yüksek lisans bölümleri tercih edenlerin sayısı da oldukça fazladır.

Tezsiz yüksek lisans programları öğrencilere mesleki konularda bilgi kazandırmak ve kazanılan bilgiyi öğrencilere nasıl kullanacaklarını öğretmeyi hedefler. Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az 10 ders ile bitirme projesi dersinden meydana gelir. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programları 2 / 3 yarıyılda sona erer. Lisans eğitimini tamamlama süresi en fazla 6 yarıyıldır. İlgili yönetmeliklerce başarılı olamayan öğrencinin yükseköğretim kurulu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuru yapmak için lisans diplomasının bulunması gerekiyor. Bunun dışında Tezsiz yüksek lisans başvurularında artık ALES sınav şartı yok. Çoğu tezsiz program aynı zamanda dil yeterliliği de talep etmiyor. Bu sınav genellikle tezli programlarda yapılıyor. Çünkü tez hazırlık sürecinde yabancı kaynaklı araştırma yapılabilmesi için oldukça önemli.

Tezsiz yüksek lisansı genellikle çalışan bireyler tercih ediyor. Çünkü dersler akşam saatlerinde başlıyor. Aynı zamanda tezli programlar gibi yoğun bir devam zorunluluğu yok. Bu nedenle iş hayatında kendini geliştirmek isteyen adaylar tezsiz yüksek lisans programlarına yöneliyor.

Dönem projesi dersi kredisizdir. Bu proje başarılı veya başarısız olarak değerlendirmeye alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek yükümlülüğündedir. İlgili senato tarafından belirlenen kurallara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının ardından yeterlik sınavı yapılabilmektedir.

Her okulun tezsiz yüksek lisans başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Bu nedenle adayların tercih etmek istedikleri programları barındıran eğitim kurumlarının sitelerini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Okulun öğrenci işleri bölümü ile iletişim kurulması daha sağlıklı ilerlemek adına büyük önem taşıyor.

Tezsiz yüksek lisans programları ve diğer eğitim bilgilerine erişmek için; https://www.yuklis.com