HABER PORT

Güncel ve Son Dakika Haber Portalı

İzmir’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Geleceği konuşuldu

İzmir’de bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimini
hızlandırmak ve İzmir’i yazılımın merkezi haline getirmek amacıyla İzmir
Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen strateji çalışmasında, İzmir’de faaliyet
gösteren yazılım firmaları bir araya geldi. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım
Destek Ofisi Koordinatörü H. İ. Murat Çelik, İzmir’in sürdürülebilir kalkınması
için stratejiler geliştiren İzmir Kalkınma Ajansı’nın yerel potansiyeli
harekete geçirecek katılımcı araçlar ile öncü rol oynadığını belirtti. 

Yazılım sektörünü İzmir’in öncelikli sektörü olarak
belirleyip bu alanda İzmir’e daha fazla yatırım gelmesini hedeflediklerinin
altını çizen Murat Çelik, “Sektör İzmir’de daha hızlı nasıl gelişir, daha
rekabetçi nasıl olur, nasıl globalleşir, bunları konuşmak istiyoruz. Bu
toplantının öncesinde firmalarla birebir görüşmemiz oldu. Bu görüşmelerden
topladığımız verileri birlikte değerlendirmek ve sonuca ulaşmak istiyoruz.
Sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri birbirimizi tanımak, nasıl ortak hareket
edebiliriz, bunu ortaya koymak. Yazılım İzmir için öncelikli sektörlerden biri”
dedi.

Toplantı kapsamında, birebir görüşülen firmaların
bilgilendirme ihtiyaçlarını dile getirdikleri konular arasında yer alan yazılım
firmaları için  teknoloji geliştirme
bölgeleri, ar-ge ve tasarım merkezleri, serbest bölge teşvikleri ve global
piyasada sektöre özel ihracat fırsatlarının ele alındığı oturumlar
düzenlendi. 

Daha önce birebir görüşmelerde toplam 1339 yazılımcı
istihdam eden 44 firma ile yapılan görüşmelerle belirlenen İzmir’in güçlü ve
zayıf yönleri arasından öne çıkan 20 başlığın tartışıldığı interaktif çalıştay
ile sektör temsilcilerinin İzmir yazılım ekosisteminin güçlendirmek için görüş
ve değerlendirmeleri alındı. Oldukça renkli geçen toplantı, çalıştay
sonuçlarının değerlendirilmesi ile sona erdi.

İzmir’in yazılım sektöründe güçlü yönleri arasında,
İzmir’deki yaşam kalitesi, firmaların iş birliğine açık olması, firmaların
araştırmaya açık ve yenilikçi teknolojilere odaklı olması öne çıkarken; zayıf
yönleri arasında ise insan kaynağı, firmalar arası iletişim eksikliği, sektörel
etkinliklerin az olması dikkat çekiyor. İzmir Kalkınma Ajansı strateji sonunda
bu elde edilen göstergeler ile İzmir’de yazılım sektörüne yönelik yatırım
ortamının güçlendirilmesi için bir aksiyon planı hazırlayacak.