Aydın
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cengiz Ülgenve Coğrafi İşaretler Danışmanı Huriye Özener, Aydınmilletvekili
Mustafa Savaş ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemil
Başpınar’ı ziyarette bulundu.

Yapılan
ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı
A.Bahri Erdel,  Aydın Ticaret Borsası
tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılarak değerlendirme
sürecinde olan Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın
Memecik Zeytini, Yamalak Sarısı ve Aydın Çam Fıstığı (Künar)  başvuru dosyaları hakkında sayın vekilimiz
eşliğinde, Türk  Patent ve Marka Kurumu Başkan
Yardımcımımız Cemil Başpınar’dan bilgi aldık. Aydın Ticaret Borsası olarak, coğrafi
işaretleme sistemiyle, sahip olduğumuz
tüm zenginliklerimize değer kazandırılmalı, değerlerimizi de markalaşma yoluyla
rekabet edebilir hale getirerek, katma değer sağlamamız gerekmektedir.  ifadelerine yer verdi.